Okolí Němčiček
Zde se můžete porozhlédnout po nejbližším i vzdálenějším okolí,
využít spoustu příležitostí pro sport, kulturu, turistiku, a jiné relaxační aktivity, viz.adresy uvedené níže.


Turistika
Nedaleko penzionu (cca. 500m) se nachází sportovní areál.
Pro letní období je tu pro Vás koupaliště s dětským brouzdalištěm, stolním tenisem a tenisovým kurtem.
Najdete zde nejníže položený lyžařský svah ve střední Evropě.
Při nepříznivých sněhových podmínkách je možnost lyžování na umělé hmotě,
sjezdovka je však intenzivně zasněžována sněhovými děly.
Zdejší sportovní areál nabízí rekreační vyžití v zimní i letní sezóně.
V současné době zde probíhá výstavba nejadrenalinovější bobové dráhy v ČR.
Kousek od sportovního areálu se buduje jezdecký ranč s koňmi.
Obě tyto atrakce by měli být zprovozněny na jaře roku 2009.

Lednicko-Valtický areál
... byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1996.
Jde o jedno z nejpozoruhodnějších přírodních a současně i umělecko historicky významných území střední Evropy.
Areál je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a pravděpodobně i na světě.
Mezi Valticemi a Lednicí se rozkládá upravená krajina s množstvím rybníků a parků, v nichž jsou rozmístěny romantické stavby:
- Apollonův chrám - Belveder - Hraniční zámeček - chrám Tří grácií - Janův hrad - kaple sv.Huberta
- kolonáda na Rajstně - Lovecký zámeček - Minaret - Nový dvůr - Obelisk - Rendes-vous(Dianin chrám)
- Rybniční zámeček - zámeček Lány - zámeček Pohansko.
Lednický zámek ve stylu anglické tudorovské gotiky je vrcholným dílem romantické architektury.
Obklopuje jej nádherný barokní park, který přechází v přírodně krajinářský park s romantickými stavbami
a vodními plochami s navršenými umělými ostrůvky.
Nedávno rekonstruovaný Palmový skleník z poloviny 19.století se sbírkou tropických a subtropických rostlin
je nejstarší stavbou tohoto druhu v Evropě.
Zámek ve Valticích je tvořen mohutným komplexem zámeckých budov v barokním stylu, který navazuje na původní středověký hrad.
Ve Valticích můžete navštívit též specializované zahradnické oddělení Národního zemědělského muzea, v jehož expozicích se seznámíte s vývojem zelinřství, ovocnářství, vinařsví a vinohradnictví v závislosti na technickém vývoji společnosti.
Nenechte si ujit romantickou plavbu parkem lednického zámku, po ramenech řeky Dyje.
Nabízeny jsou trasy od lednického zámku k Minaretu a od Minaretu k Janohradu.


CHKO Pálava
... byla zřízena v roce 1976 jako 15.velkoplošné chráněné území v ČR.
V roce 1988 bylo území CHKO Pálava zahrnuto rovněž do světové sítě biosférických rezervací UNESCO.
Pavlovské vrchy tvoří rázovitou dominantu jižní Moravy mezi Dolnomoravským a Dyjskosvrateckým úvalem.
Jsou nejzápadnějším výběžkem karpatského oblouku a spolu s několika dalšími ostrůvky vápenců na střední a severovýchodní Moravě tvoří velmi nesouvislé vnější bradlové pásmo Karpat.
Příznivé geologické podloží, různá hloubka půdního profilu a rozdílné mikroklima podle různě orientovaných svahů jsou příčinou velkého druhového bohatstí květeny Pavlovských vrchů.
Neméně rozmanitá je i zdejší fauna.
K územím v oblasti Pavlovských vrchů patří Děvín se zříceninou Děvičky, Kočičí skála, Kotel, Křivé jezero, Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hrádku, Svatý kopeček u Mikulova, Tabulová hora, jeskyně Turold, vrch Šibeničník a Slanisko u Nesytu.
V Dolních Věstonicích můžete navštívit archeologické muzeum.
Zdejší expozice návštěvníkům přibližuje život lovců mamutů, kteří v době ledové tábořili na úpatí Pálavy.
Taktéž Věstonická venuše - keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu
a datovaná do období 29 000 – 25 000 př. n.l.
Soška byla nalezena 13. července 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště
mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem prof. Karlem Absolonem.
Paleolitickou krásku objevil tým Karla Absolona, známého badatele ve speleologii a archeologii. Sám profesor tehdy na lokalitě nebyl přítomen, ačkoli je většinou za objevitele označován. Soška ležela ve zbytcích pradávného ohniště rozlomená na dva kusy, které zpočátku ani nevypadaly, že patří k sobě. Teprve po očištění se ukázalo, že celek se podobá ženské postavě.Moravské Vinařské Stezky - Cyklostezky
Okolím prochází čtyři vinařské cyklistické stezky.

Moravská vinná stezka vede přímo přes Bořetice a recesistickou Svobodnou spolkovou republiku Kraví Hora.
Pokud projdete celnicí, můžete zde například navštívit sídlo vlády,
požádat o audienci u prezidenta nebo ochutnat tekutý poklad republiky.

Velkopavlovická vinařská stezka prochází přes sousední obce Kobylí a Vrbice.
Cestou můžete navštívit například Muzeum obce Kobylí, pokochat se výhledem z kopce Stráž ve Vrbici
a obdivovat malebné vinné sklepy hloubené v pískovci.

Třetí stezka otevřená v červenci 2006 nese název Krajem André.
Stezka vede z Hustopečí přes Starovičky, Velké Pavlovice a Bořetice na Vrbici.
Své jméno dostala podle odrůdy červeného vína, která byla vyšlechtěna ve Velkých Pavlovicích.
Proto jsou v této oblasti pro pěstování André nejvhodnější podmínky.

V roce 2007 vznikla stezka pro cyklisty i pro pěší s názvem Modré Hory, která spojuje vinařské obce
Kobylí, Vrbici, Bořetice, Velké Pavlovice a Němčičky.
Všechny tyto obce jsou svou polohou předem určeny k pěstování modrých hroznů,
proto se zde vyrábí také vynikající červené víno.
Cestou se můžete pokochat pohledem na nádhernou vinorodou krajinu.